3D-tekening

Werkwijze waterafvoer middels stoepranden in plaats van conventionele wayterputten.
3-dimensionale tekening die vanuit verschillende hoeken is te bekijken.